Com Bo Hệ Điện Mặt Trời Hòa Lưới Có LƯu Trữ Hybrid 16kW-1 Pha.

Liên hệ: 0988514056

Com Bo Hệ thống điện mặt trời hybrid – hòa lưới có lưu trữ 16kw

  • 36 Tấm pin năng lượng mặt trời 450W (Hoặc công suất lớn hơn)
  • 1 Inverter hybrid 16kW Deye 1 pha
  • 4 or 6 Pin lưu trữ lithium UFO 48V 100Ah, 200Ah
  • 1 Tủ điện hybrid 16kW 1 pha
  • 1 Gói vật tư cơ khí (Rail nhôm, kẹp pin, khung sắt…)
  • 1 Gói vật tư điện (dây điện DC, AC, MC4, nẹp điện, tiếp địa…)

Danh mục Hệ Com Bo.