Com Bo Hệ Điện Mặt Trời Hybrid Hòa Lưới-Có Lưu Trữ 8kw-1 Pha

Liên hệ: 0988514056

Mã sản phẩm: COM BO hệ thống hybrid hòa lưới có lưu trữ 8kW

  • 18 Tấm pin năng lượng mặt trời 450W (Hoặc công suất lớn hơn)
  • 1 Inverter hybrid 8kW Deye-1 pha
  • 1 Pin lưu trữ lithium UFO hoặc GIGABOX 48V 100Ah, 200Ah
  • 1 Tủ điện hybrid 8kW 1 pha
  • 1 Gói vật tư cơ khí (Rail nhôm, kẹp pin, khung sắt…)
  • 1 Gói vật tư điện (dây điện DC, AC, MC4, nẹp điện, tiếp địa…)

Danh mục: Hệ Com Bo