Tấm Pin Năng lượng Mặt Trời AE Solar 450 Wp Mono HalfCell ( AE450HM6L-72)

Liên hệ: 0988514056

Tấm pin AE Solar 450 Wp

Loại: Đơn tinh thể half cell 144 cell

Hiệu suất: 20.2%

Kích thước: 2150 x 1052 x 40 mm

Bảo hành sản phẩm: 12 năm

Bảo hành hiệu suất: 30 năm