Combo Điện năng lượng mặt trời Hòa Lưới – tấm pin AE + iMars MG 1 Pha 2 Kwp

Liên hệ: 0988514056

  • Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 2.34 kWp 01 pha.
  • Trọn bộ hệ thống cao cấp gồm 6 tấm Pin Canadian mono + Inverter INVT.
  • Sản lượng phù hợp cho hộ gia đình muốn tiết giảm tiêu thụ điện từ: 295 – 316 kWh /tháng.