Combo Hệ Hòa Lưới Bám Tải– AE Solar + iMars MG 1 Pha 10 Kwp

Liên hệ: 0988514056

  • Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10 kWp 01 pha.
  • Trọn bộ hệ thống cao cấp gồm 24 tấm Pin mono AE Solar + 2  Inverter INVT.
  • Sản lượng phù hợp cho hộ gia đình muốn tiết giảm tiêu thụ điện từ: 1277 – 1370 kWh /tháng.