Tấm Pin Năng lượng Mặt Trời Mono Canadian 550W

Liên hệ: 0988514056

Pin Canadian 550W | Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian Solar

Tấm pin Canadian Solar 550W

  • Công suất: 550 Wp
  • Loại: Đơn tinh thể half cell 144 cell
  • Hiệu suất: 21.5%
  • Kích thước: 2261 x 1134 x 35 mm
  • Bảo hành sản phẩm: 12 năm
  • Bảo hành hiệu suất: 25 năm