pin lithium GIGABOX 5 S 48v-100AH

Pin lithium-100AH GIGABOX

Pin lithium-100AH GIGABOX là pin chuyên dụng cho hệ độc lập và hybrid

Pin lithium-100AH GIGABOX là pin chuyên dụng cho hệ độc lập và hybrid,lapin có chu kỳ xả sâu và có lần xạc xả cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *