Đèn Blue Carbon-100W

Đèn Blue Carbon

Đèn Blue Carbon-100W có dung lượng pin khá lớn độ tích điệ cao

Đèn Blue Carbon-100W có dung lượng pin khá lớn độ tích điệ cao thích hợp cho không gian vừa phải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *