den-led-chieu-pha-nlmt-cp01-sl-rf-50w-0sj

Đèn Blue Carbon 6.0-500W

Đèn Blue Carbon 6.0-500W có độ chieus sáng xa và góc chiếu rộng

Đèn Blue Carbon 6.0-500W có độ chieus sáng xa và góc chiếu rộng ,thích hợp lắp cho khu vực nhà xưởng có diện tích lớn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *