Tag Archives: Lắp Điện Mặt Trời Hòa Lưới-Bám Tải-Có Lưu Trữ

Lắp Điện Mặt Trời Hòa Lưới-Bám Tải-Có Lưu Trữ Tại Dĩ An Bình Dương

hiện nay EVN đã ngừng chính sách mua điện dư của người dân và doanh nghiệp vì vậy người dân và doanh nghiệp cũng đồng thời không phát được lượng điện dư thừa bán lại cho EVN .vậy lượng điện dư làm sao tận dụng được hết.các nhà phat triển điện năng lượng mặt trời […]